The gardener never comes in the house. I have no chauffeur, because either my son or my secretary drives me. My son didn't take it, first because he is not the kind of fool that steals from his mother, and secondly, if he had taken it, he could easily have prevented me from speaking to the coin dealer, Morningstar. Miss Davis--ridiculous. Just not the type at all.

jest legenda.

Autor: recolon | Kategorie:
Tagi:
15. lutego 2010 20:24:00Z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego związana jest legenda. W 1708 r. w czasie epidemii dżumy przed obrazem modlili się zakonnicy. Prosili o ochronę miasta przed zarazą. Jezus musiał mieć już dość ich lamentów, skoro przerwał modlitwę, a do mnichów dotarły słowa: "Dość! Dość! Dość!". Wkrótce potem zaraza przestała zagrażać krakowianom.Za ozdobną, kutą bramą znajduje się jedyna w kościele kaplica, która przełamuje typowy układ świątyń reformatów. Jak zauważa Michał Jakubiak, autor "Franciszkańskiego Krakowa", to jak dotąd największa ingerencja w bryłę XVII-wiecznej świątyni. 
Do kościoła przylega klasztor, który tworzy charakterystyczny czworobok z wirydarzem pośrodku.
  Reformaci wybudowali ją w 1901 r. ze względu na kult obrazu Jezusa Miłosiernego, który znajdował się w kościele na Garbarach i ocalał z pożaru. Dziś obraz znajduje się w ołtarzu głównym kaplicy. Artysta przedstawił Jezusa wychodzącego z grobu w otoczeniu Maryi, św. Franciszka i św. Jana Kantego.